Форма входу-->

Блог

Головна » 2014 » Грудень » 3 » Закони в суспільстві й твоєму житті
08:43
Закони в суспільстві й твоєму житті

Мета. Надати учасникам інформацію про на­силля, формувати навички протидії насильству, підвищення рівня інформованості і розширен­ня знань підлітків про здоров'я, здоровий спо­сіб життя.

Вчитель. Сьогодні ми з вами будемо вести розмову про речі, які ви, можливо, ніколи і ні з ким не обговорювали. Ми розглянемо пробле­му жорстокого поводження підлітків стосовно один одного, дорослих стосовно дітей, іншими словами - мова буде йти про насильство. Ми бу­демо досліджувати ситуації, що пов'язані з на­сильством і спробуємо разом знайти вихід із та­ких ситуацій.

Вправа «Вчимося про це говорити».

Мета. Підвести учасників до усвідомлення проявів насильства стосовно особистості.

Педагог. Підніміть руку ті, хто знає про такі випадки, коли когось били, обзивали, відбира­ли гроші, інші речі або цінності, тобто насиль­но примушували людей, можливо, підлітків, робити те, чого вони не хотіли. Чи відомі вам такі Випадки? Хто може розповісти про такі випадки?

Обговорення.

-  Що таке насильство?

Після обговорення вивішується плакат із ви­значенням поняття «насильство».

Насильство — дії, що принижують людську гідність, шкодять здоров'ю.

-  Давайте разом спробуємо назвати всі дії,
які ви вважаєте насильством.

(Висловлювання учнів та приклади запису­ються на дошці):

-    приниження;

-    побиття;

-    примус;

-    образа (обзивання)',

-    ігнорування;

-    вимагання;

 - домагання

-          ляпас;

-    експлуатація фізичною працею;

-    заборона;

-    байдужість, зневага;

-    позбавлення кишенькових грошей;

-    обмеження спілкування;

-    ізоляція;

-    пліткарство;

-    глузування;

-    штовхання;

-    сексуальне домагання.

Всі ці види насильства можна розділити на три групи:

а)  фізичне насильство;

б)  емоційне насильство;

в)  сексуальне насильство.

-    Які з вищеперелічених дій є фізичним на­сильством?

-    Які з вищеперелічених дій є емоційним на­сильством?

-    Які з вищеперелічених дій є сексуальним насильством?

Висновок.

Виявляється, що, на жаль, у житті існує ба­гато дій, які можна назвати насильницькими. Не всі про це знають. Тому, можливо, батат то підлітків піддаються насильству, але не всі усвідомлюють це. Дуже важливо знати таку ін­формацію, щоб не допустити в подальшому ви­падків насильства над собою. Про те, яким чи­ном уникнути насильства, буде розмова далі.

Мозковий штурм

«Хто може здійснювати насильство?»

Ми. з'ясували, що таке насильницькі дії, на­звали випадки насильства. А тепер давайте по­думаємо, від кого може йти насильство? Дамо відповідь на запитання: «Хто може здійснювати насильство?».

Підвести учасників до висновку: «Насильство може здійснювати ровесник або старший шко­ляр, доросла людина, яку ви знаєте, або зовсім незнайомі люди».

 

 

 

 

Розгляд ситуацій.

Мета. Надати інформацію про протидії на­сильству.

Ми з вами вже знаємо, що багато хто з дітей має підстави сказати, що в їхньою житті, хоча б раз, були випадки насильства, а в деяких такі випадки зустрічаються постійно. Яким чином цього можна уникнути? Для цього ми проаналі­зуємо ситуації, які відбувалися в житті ваших однолітків.

Далі тренер об'єднує учасників у три підгру­пи (змішані), роздає в кожну аркуш з описом ситуацій та пропонує їх прочитати, обговорити та дати відповіді на питання.

Ситуація № 1                                                 

До Бориса із 5-А класу звернувся його при­ятель Олег із 6-Б класу і сказав, що може про­дати йому диск із «класною» музикою. Ще він сказав, що диск коштує недорого, вартість «смішна», але гроші потрібно віддати зараз.

Коли Борис віддав гроші, Олег сказав, що диск принесе наступного дня. Але ні наступно­го дня, ні через тиждень Олег диск Борису не приніс, отримані гроші він теж не повернув.

Обговорення:

-    Чи можна розцінювати дії Олега як насиль­ство?

-    Чи мав право Олег брати гроші?

 

-    Що потрібно було зробити Борису, коли Олег запропонував йому купити диск?

-    Що повинен був зробити Борис, коли Олег не повернув гроші?     

Ситуація № 2   "

Прокинувшись с 7.00 від дзвінка будильника, Оксанка, учениця 6 класу, одягається і чує го­лос матері: «Сніданок на столі. Не забудь при­брати на кухонному столі. На холодильнику гроші на шкільний обід, я буду сьогодні пізно, тому вечерятимеш без мене».

Після п'яти навчальних занять Оксанка по­спішає на заняття у шкільному хорі, потім танцювальна секція у школі мистецтв.

Повернувшись додому, дівчинка, швидко пе­рекусивши, помивши посуд, поспішає на додат­кові заняття з іноземної мови...

На годиннику 18.00 — час улюбленого дитячо­го кіносеріалу. Переглядаючи одним оком кіно­фільм, учениця розпочинає роботу над домаш­нім завданням. Завтра - середа - шість уроків.

Батьки, повернувшись увечері з роботи, об­говорюють ситуацію: «Ти знаєш, Оленчин Сер-гійко займається в гуртку «Юний інформа­тик». Можна й Оксанку записати. Середа в неї вільна».

Обговорення:

'   - Проаналізуйте дану ситуацію. Які можуть бути наслідки?

-     Чи було в цьому випадку здійснено насильство?

-     Які варіанти виходу з даної проблеми мож­на запропонувати?        

 

Ситуація № 3                                             

Учениця 6 класу йшла зі школи додому. Вона трохи затрималась і всі її подруги, з якими вона завжди поверталася зі школи, розійшлися. Рап­том до дівчинки підійшов незнайомий чоловік і схопив її за плече. Дівчинка вирвалась і побі­гла. Побачивши попереду людей, вона закрича­ла: «Допоможіть!», і незнайомець утік.

Обговорення:

-    Що допомогло дівчинці уникнути насиль­ства?

-    Яка була б вірогідність нападу незнайомця, коли б дівчинка йшла разом із подругами?

Вправа «Дай відповідь»

Мета. Відпрацювати навички протидії на­сильству.

Уявіть ситуацію: «По дорозі у школу до вас підходить старшокласник і вимагає віддати гроші. Як ви можете діяти в даній ситуації? Що говорити?».

Діти висловлюються за бажанням. Необхідно підвести учасників до розуміння того, що най­кращими варіантами вирішення ситуації буде використання ефективної відмови. Важливо ро­бити це впевнено. Наприклад, сказати: «Я не буду цього робити!»; покликати на допомогу до­рослих, які є поруч; голосно закричати.

Після закінчення обговорення педагог-тре-нер знайомить учасників із плакатом «Ти маєш право»:

-    Ти маєш право відмовитися робити те, що тебе примушують робити силою або образливи­ми, злими словами.

-    Твоя власність належить тільки тобі.

-    До тебе ніхто не має права доторкатися.

-    Ти маєш право все розповісти батькам, вчи­телю, людям, яким довіряєш.

-   Ти можеш попросити про допомогу.
Рухлива гра «Ми йдемо полювати на лева!»

1.   Учасники встають у коло один за одним.

2.   Педагог-тренер промовляє слова, які супро­воджуються певними рухами і мімікою. Всі учасники повторюють за ним:

-  Ми йдемо полювати на лева! (впевнений хід
по колу)

-    Не боїмся ми нічого! (заперечуючі рухи руками)

-    Ой, а це що? - Це болото! Чав! Чав! Чав! (обережний хід, високо піднімаючи коліна)

-    Ой, а це що? - Це море! Буль! Буль! Буль! (рухи, наче плавання)

-    Ой, а це що? - Це поле! Топ! Топ! Топ! (гуч­не тупотіння по колу)

-    Ой, а це що? - Це дорога навпростець! (впев­нений хід)

-    Ой, а це хто? Такий великий? (показуємо, який)

-    Такий пухнастий? (показуємо рухами,
який, погладжуючи його)

-  Ой, так це ж лев! (показуємо, як злякалися)

-     Побігли додому Через поле! - Топ! Топ! Топ!

-     Через море! - Буль! Буль! Буль!

-     Через болото! - Чав! Чаві Чав!

-     Прибігли додому! Двері зачинили! Які ми молодці? (показуємо мімікою)

-     Які ми хоробрі? (показуємо мімікою)

-   Похвалимо себе! (погладжуємо себе по
голові).

Бесіда «Підтримка»

Мета. Обговорити варіанти допомоги това­ришу, який опинився в ситуації насильства.

Кожен може опинитися в ситуації, коли на нього здійснюють тиск, примушують до чогось. А що потрібно робити, коли твій приятель або друг потрапив у таку ситуацію?

Всі висловлення учасників обговорюються в колі.

Варіанти відповідей:

-    Запропонувати другу впевнено відмовитися.

-    Сказати про це батькам чи дорослим, яким довіряєш.

-    Просити про допомогу дорослих (батьків, вчителів, родичів, міліцію, перехожих, залежно від ситуації).

Вправа «Пам'ятка»

Мета. Закріпити навички захисту від на­сильства.

Педагог-тренер роздає кожному учаснику за­вчасно підготовлені пам'ятки. Учасники озна­йомлюються зі змістом пам'яток, а далі здій­снюється обговорення у великому колі.

Пам'ятка «Як уникнути насильства?»

1.   Уникайте спілкування з малознайомими і не­знайомими людьми.

2.   У разі, коли навіть знайома людина пропо­нує вам щось «недобре», «таємниче», «забо­ронене» - відмовтеся!

3.   Пам'ятайте! Ніхто не має права насильно примушувати вас до чогось!

4.   У разі небезпеки - виказуйте активний супротив: кричіть, бороніться, кусайтеся, бий­те його. Активні дії злякають нападника!

Вправа «Мішок щастя»

Мета, Формувати в учасників усвідомлення життєвих цінностей як основи бачення влас­ної життєвої перспективи, усвідомлення того, що здоров'я ~ це основна цінність життя.

Подумайте і дайте відповідь, що є важливим у вашому житті, без чого ви не можете бути щасливими?

Після короткої бесіди педагог-тренер роздає кожному учаснику по п'ять маленьких аркушів паперу, на яких потрібно написати по одній не­обхідній і важливій речі для щастя людини.

На виконання завдання дається 5 хвилин.

На наступному етапі учасники по черзі зачи­тують написане на аркушиках.

Далі педагог-тренер пропонує приклеїти аркушики із записами на плакат, на якому зображено «мішок щастя»

•      Чи важко було виконувати завдання і чому?

•      Чи повторювалися висловлювання і, як ви думаєте, чому?

•      Чому таким важливим і цінним для щастя людини є здоров'я?

•      Що означає цінувати здоров'я?

Вправа «Я вмію, я можу!»

Мета. Розвивати навички самопрезентації, виявляти і розвивати свої сильні сторони як основу життєвого успіху.

Педагог-тренер роздає учасникам аркуші па­перу формату А4, кольорові маркери і пропо­нує виконати таке завдання: «Покладіть свою долонь «иа аркуш, обведіть її по контуру і на кожному пальчику напишіть те, що ви можете робити найкраще, щоб бути щасливими! Якщо є більше наді п'ять ідей, можна написати їх на долоньці намальованої руки».

На виконання завдання — 10 хвилин.

До уваги педагога-тренера!

Наголосити, що учасники пишуть речі, не які вони люблять робити, а які вміють робити добре!

Після цього учасники презентують свої «долоньки».

Обговорення:

•      Що сподобалося при виконанні цього зав­дання?

•      Чи просто було виконувати це завдання і чому?

•      Від кого залежить, чи буде наше життя щасливим, чи буде в нашому житті «мішок щастя»?

До уваги педагога-тренера!

•      Необхідно підвести учасників до розуміння того, що від кожного з нас залежить чи буде наше життя щасливим. Ми його творимо. Що сподобалося при виконанні цього зав­дання?

•      Чи просто було виконувати це завдання і чому?

•      Від кого залежить, чи буде наше життя щасливим, чи буде в нашому житті «мішок щастя»?

До уваги педагога-тренера!

Необхідно підвести учасників до розуміння того, що від кожного з нас залежить чи буде наше життя щасливим. Ми його творимо.

Переглядів: 240 | Додав: InnaMykhaiylivna | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: